Tin tức

Sản phẩm mới

Ngành in bao bì Việt Nam: Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao
••Thứ bảy•, 19 •Tháng 4• 2014 12:16•

Theo ông Sang, hiện tại Việt Nam mới chỉ có hai trường đại học trong nước đào tạo kỹ sư in, nhưng kỹ sư chuyên về bao bì chưa có. Trong khi đó, tốc độ phát triển của ngành in và bao bì Việt Nam khá cao, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 15-20% hằng năm, ước tính chiếm tới 8-10% GDP.

Ngành công nghiệp sản xuất giấy và bao bì: Cơ hội và thách thức
••Thứ bảy•, 19 •Tháng 4• 2014 12:14•

Hiện, trên địa bàn tỉnh Bình Định có gần 20 doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực chế biến giấy và bao bì, với giá trị sản xuất mỗi năm đạt khoảng 150 tỉ đồng, tăng trưởng bình quân trên 10%/năm. Ngành công nghiệp này được đánh giá có nhiều cơ hội phát triển, nhưng thách thức cũng không ít.

Tương lai phát triển của ngành bao bì Việt Nam
••Thứ bảy•, 19 •Tháng 4• 2014 12:09•

Nghiên cứu thị trường về tương lai phát triển của ngành công nghiệp bao bì, đóng gói Việt nam cho thấy rằng, với dân số trên 80 triệu dân, cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp bao bì đóng gói, xu thế này sẽ mang đến nhiều cơ hội và lợi ích cho các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực sản xu...