Bao Container 001 | Bao Container | Công ty CP Hoàng Hà

Sản phẩm mới

Bao Container 001
Mã sản phẩm: C001
Thông tin liên hệ đặt hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ
Địa chỉ: Khu 3 - Vân Phú - Việt Trì - Phú Thọ
Điện thoại: (0210)3 953 908 - Fax: (0210)3 953 935
Hotline: 0913 303 450 (Mr. Toàn); 0919 58 2014 (Ms. Vân)
Email: hoanghajsco@gmail.com

Thông tin chi tiết sản phẩm
Đang cập nhật...

Sản phẩm mới nhất

: